QUVIK dostal zelenou, je českou ambiciózní misí

Ministerstvo dopravy ČR oznámilo, že českými ambiciózními misemi budou AMBIC a QUVIK. Oba projekty vede Výzkumný a zkušební letecký ústav. O výběru projektů rozhodl výbor, který řídí Rámcový projekt k implementaci podpory, kterou Evropská kosmická agentura (ESA) poskytne vesmírným aktivitám z ČR.

QUVIK tak postupuje do další fáze. Do vesmíru by měl být vynesený v roce 2028.

„Rozhodnutí výboru vnímám jako ocenění dlouhodobé a tvrdé práce VZLÚ v oblasti komplexní družicové techniky. Se vší odpovědností přijímáme závazek spočívající v úspěšném splnění projektů AMBIC a QUVIK. V České republice dosud nebyly řešeny takto rozsáhlé projekty založené na široké spolupráci firem a univerzitních pracovišť. Je nám ctí, že můžeme tyto projekty vést,“ říká generální ředitel VZLÚ Josef Kašpar. „Rád bych všem, kteří se na přípravě projektů AMBIC a QUVIK podíleli, poděkoval. Tyto projekty jsou šancí pro celou Českou republiku prosadit se v technicky náročném odvětví, které v současnosti radikálně roste a je plné obchodních příležitostí.“